De Providentia - Parte IV-V-VI Bookmark and Share


Testo originale

Parte quarta

1. Prosperae res et in plebem ac uilia ingenia deueniunt; at calamitates terroresque mortalium sub iugum mittereproprium magni uiri est. Semper uero esse felicem et sine morsu animi transire uitam ignorare est rerum naturae alteram partem. 2. Magnus uir es: sed unde scio, si tibi fortuna non dat facultatem exhibendae uirtutis? Descendisti ad Olympia, sed nemo praeter te: coronam habes, uictoriam non habes; non gratulor tamquam uiro forti, sed tamquam consulatum praeturamue adepto: honore auctus es. 3. Idem dicere et bono uiro possum, si illi nullam occasionem difficilior casus dedit in qua [una] uim animi sui ostenderet: ´miserum te iudico, quod numquam fuisti miser. Transisti sine aduersario uitam; nemo sciet quid potueris, ne tu quidem ipse.´ Opus est enim ad notitiam sui experimento; quid quisque posset nisi temptando non didicit. Itaque quidam ipsi ultro se cessantibus malis optulerunt et uirtuti iturae in obscurum occasionem per quam enitesceret quaesierunt. 4. Gaudent, inquam, magni uiri aliquando rebusaduersis, non aliter quam fortes milites bello; Triumphum ego murmillonem sub Ti. Caesare de raritate munerum audiui querentem: ´quam bella´ inquit ´aetas perit!´ Auida est periculi uirtus et quo tendat, non quid passura sit cogitat, quoniam etiam quod passura est gloriae pars est. Militares uiri gloriantur uulneribus, laeti fluentem meliori casu sanguinem ostentant: idem licet fecerint qui integri reuertuntur ex acie, magis spectatur qui saucius redit. 5. Ipsis, inquam, deus consulit quos esse quam honestissimos cupit, quotiens illis materiam praebet aliquid animose fortiterque faciendi, ad quam rem opus est aliqua rerum difficultate: gubernatorem in tempestate, in acie militem intellegas. Unde possum scire quantum aduersus paupertatem tibi animi sit, si diuitiis diffluis? Vnde possum scire quantum aduersus ignominiam et infamiam odiumque populare constantiae habeas, si inter plausus senescis, si te inexpugnabilis et inclinatione quadam mentium pronus fauor sequitur? Vnde scio quam aequo animo laturus sis orbitatem, si quoscumque sustulisti uides? Audiui te, cum alios consolareris: tunc conspexissem, si te ipse consolatus esses, si te ipse dolere uetuisses. 6. Nolite, obsecro uos, expauescere ista quae di inmortales uelut stimulos admouent animis: calamitas uirtutis occasio est. Illos merito quis dixerit miseros qui nimia felicitate torpescunt, quos uelut in mari lento tranquillitas iners detinet: quidquid illis inciderit, nouum ueniet. 7. Magis urgent saeua inexpertos, graue est tenerae ceruici iugum; ad suspicionem uulneris tiro pallescit, audacter ueteranus cruorem suum spectat, qui scit se saepe uicisse post sanguinem. Hos itaque deus quos probat, quos amat, indurat recognoscit exercet; eos autem quibus indulgere uidetur, quibus parcere, molles uenturis malis seruat. Erratis enim si quem iudicatis exceptum: ueniet ad illum diu felicem sua portio; quisquis uidetur dimissus esse dilatus est. 8. Quare deus optimum quemque aut mala ualetudine aut luctu aut aliis incommodis adficit? quia in castris quoque periculosa fortissimis imperantur: dux lectissimos mittit qui nocturnis hostes adgrediantur insidiis aut explorent iter aut praesidium loco deiciant. Nemo eorum qui exeunt dicit ´male de me imperator meruit´, sed ´bene iudicauit´. Idem dicant quicumque iubentur pati timidis ignauisque flebilia: ´digni uisi sumus deo in quibus experiretur quantum humana natura posset pati.´9. Fugite delicias, fugite eneruantem felicitatem qua animi permadescunt et, nisi aliquid interuenit quod humanae sortis admoneat, uelut perpetua ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adflatu uindicaverunt, cuius pedes inter fomenta subinde mutata tepuerunt, cuius cenationes subditus et parietibus circumfusus calor temperauit, hunc leuis aura non sine periculo stringet. 10. Cum omnia quae excesserunt modum noceant, periculosissima felicitatis intemperantia est: mouet cerebrum, in uanas mentem imagines euocat, multum inter falsum ac uerum mediae caliginis fundit. Quidni satius sit perpetuam infelicitatem aduocata uirtute sustinere quam infinitis atque inmodicis bonis rumpi? lenior ieiunio mors est, cruditate dissiliunt. 11. Hanc itaque rationem di sequuntur in bonis uiris quam in discipulis suis praeceptores, qui plus laboris ab iis exigunt in quibus certior spes est. Numquid tu inuisos esse Lacedaemoniis liberos suos credis, quorum experiuntur indolem publice uerberibus admotis? Ipsi illos patres adhortantur ut ictus flagellorum fortiter perferant, et laceros ac semianimes rogant, perseuerent uulnera praebere uulneribus. 12. Quid mirum, si dure generosos spiritus deus temptat? numquam uirtutis molle documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna: patiamur. Non est saeuitia, certamen est, quod saepius adierimus, fortiores erimus: solidissima corporis pars est quam frequens usus agitauit. Praebendi fortunae sumus, ut contra illam ab ipsa duremur: paulatim nos sibi pares faciet, contemptum periculorum adsiduitas periclitandi dabit. 13. Sic sunt nauticis corpora ferendo mari dura, agricolis manus tritae, ad excutienda tela militares lacerti ualent, agilia sunt membra cursoribus: id in quoque solidissimum est quod exercuit. Ad contemnendam patientiam malorum animus patientia peruenit; quae quid in nobis efficere possit scies, si aspexeris quantum nationibus nudis et inopia fortioribus labor praestet. 14. Omnes considera gentes in quibus Romana pax desinit, Germanos dico et quidquid circa Histrum uagarum gentium occursat: perpetua illos hiemps, triste caelum premit, maligne solum sterile sustentat; imbrem culmo aut fronde defendunt, super durata glacie stagna persultant, in alimentum feras captant. 15. Miseri tibi uidentur? nihil miserum est quod in naturam consuetudo perduxit; paulatim enim uoluptati sunt quae necessitate coeperunt. Nulla illis domicilia nullaeque sedes sunt nisi quas lassitudo in diem posuit; uilis et hic quaerendus manu uictus, horrenda iniquitas caeli, intecta corpora: hoc quod tibi calamitas uidetur tot gentium uita est. 16. Quid miraris bonos uiros, ut confirmentur, concuti? non est arbor solida nec fortis nisi in quam frequens uentus incursat; ipsa enim uexatione constringitur et radices certius figit: fragiles sunt quae in aprica ualle creuerunt. Pro ipsis ergo bonis uiris est, ut esse interriti possint, multum inter formidolosa uersari et aequo animo ferre quae non sunt mala nisi male sustinenti.


Parte quinta

1. Adice nunc quod pro omnibus est optimum quemque, ut ita dicam, militare et edere operas. Hoc est propositum deo quod sapienti uiro, ostendere haec quae uulgus adpetit, quae reformidat, nec bona esse nec mala; apparebit autem bona esse, si illa non nisi bonis uiris tribuerit, et mala esse, si tantum malis inrogauerit. 2. Detestabilis erit caecitas, si nemo oculos perdiderit nisi cui eruendi sunt; itaque careant luce Appius et Metellus. Non sunt diuitiae bonum; itaque habeat illas et Elius leno, ut homines pecuniam, cum in templis consecrauerint, uideant et in fornice. Nullo modo magis potest deus concupita traducere quam si illa ad turpissimos defert, ab optimis abigit. 3. ´At iniquum est uirum bonum debilitari aut configi aut alligari, malos integris corporibus solutos ac delicatos incedere.´ Quid porro? non est iniquum fortes uiros arma sumere et in castris pernoctare et pro uallo obligatis stare uulneribus, interim in urbe securos esse praecisos et professos inpudicitiam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas uirgines ad sacra facienda noctibus excitari, altissimo somno inquinatas frui? 4. Labor optimos citat: senatus per totum diem saepe consulitur, cum illo tempore uilissimus quisque aut in campo otium suum oblectet aut in popina lateat aut tempus in aliquo circulo terat. Idem in hac magna re publica fit: boni uiri laborant, inpendunt, inpenduntur, et uolentes quidem; non trahuntur a fortuna, sequuntur illam et aequant gradus; si scissent, antecessissent. 5. Hanc quoque animosam Demetri fortissimi uiri uocem audisse me memini: ´hoc unum´ inquit ´de uobis, di inmortales, queri possum, quod non ante mihi notam uoluntatem uestram fecistis; prior enim ad ista uenissem ad quae nunc uocatus adsum. Vultis liberos sumere? uobisillos sustuli. Vultis aliquam partem corporis? sumite: non magnam rem promitto, cito totum relinquam. Vultis spiritum? quidni nullam moram faciam quo minus recipiatis quod dedisti? A uolente feretis quidquid petieritis. Quid ergo est? maluissem offerre quam tradere. Quid opus fuit auferre? accipere potuistis; sed ne nunc quidem auferetis, quia nihil eripitur nisi retinenti.´6. Nihil cogor, nihil patior inuitus, nec seruio deo sed assentior, eo quidem magis quod scio omnia certa et in aeternum dicta lege decurrere. 7. Fata nos ducunt et quantum cuique temporis restat prima nascentium hora disposuit. Causa pendet ex causa, priuata ac publica longus ordo rerum trahit: ideo fortiter omne patiendum est quia non, ut putamus, incidunt cuncta sed ueniunt. Olim constitutum est quid gaudeas, quid fleas, et quamuis magna uideatur uarietate singulorum uita distingui, summa in unum uenit: accipimus peritura perituri. 8. Quid itaque indignamur? quid querimur? ad hoc parati sumus. Vtatur ut uult suis natura corporibus: nos laeti ad omnia et fortes cogitemus nihil perire de nostro. Quid est boni uiri? praebere se fato. Grande solacium est cum uniuerso rapi; quidquid est quod nos sic uiuere, sic mori iussit, eadem necessitate et deos alligat. Inreuocabilis humana pariter ac diuina cursus uehit: ille ipse omnium conditor et rector scripsit quidem fata, sed sequitur; semper paret, semel iussit. 9. ´Quare tamen deus tam iniquus in distributione fati fuit ut bonis uiris paupertatem et uulnera et acerba funera adscriberet?´ Non potest artifex mutare materiam: ~hoc passa est~. Quaedam separari a quibusdam non possunt, cohaerent, indiuidua sunt. Languida ingenia et in somnum itura aut in uigiliam somno simillimam inertibus nectuntur elementis: ut efficiatur uir cum cura dicendus, fortiore fato opus est. Non erit illi planum iter: sursum oportet ac deorsum eat, fluctuetur ac nauigium in turbido regat. Contra fortunam illi tenendus est cursus; multa accident dura, aspera, sed quae molliat et conplanet ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes uiros. 10. Vide quam alte escendere debeat virtus: scies illi non per secura uadendum. Ardua prima uia est et quam uix mane recentes enituntur equi; medio est altissima caelo, unde mare et terras ipsi mihi saepe uidere sit timor et pauida trepidet formidine pectus. ultima prona uia est et eget moderamine certo; tunc etiam quae me subiectis excipit undis, ne ferar in praeceps, Tethys solet ima uereri. 11. Haec cum audisset ille generosus adulescens, ´placet´ inquit ´uia, escendo; est tanti per ista ire casuro.´ Non desinit acrem animum metu territare: utque uiam teneas nulloque errore traharis, per tamen aduersi gradieris cornua tauri Haemoniosque arcus uiolentique ora leonis. Post haec ait: ´iunge datos currus: his quibus deterreri me putas incitor; libet illic stare ubi ipse Sol trepidat.´ Humilis et inertis est tuta sectari: per alta uirtus it.


Parte sesta

1. ´Quare tamen bonis uiris patitur aliquid mali deus fieri?´ Ille uero non patitur. Omnia mala ab illis remouit, scelera et flagitia et cogitationes inprobas et auida consilia et libidinem caecam et alieno imminentem auaritiam; ipsos tuetur ac uindicat: numquid hoc quoque aliquis a deo exigit, ut bonorum uirorum etiam sarcinas seruet? Remittunt ipsi hanc deo curam: externa contemnunt. 2.Democritus diuitias proiecit, onus illas bonae mentis existimans: quid ergo miraris, si id deus bono uiro accidere patitur quod uir bonus aliquando uult sibi accidere? Filios amittunt uiri boni: quidni, cum aliquando et occidant? In exilium mittuntur: quidni, cum aliquando ipsi patriam non repetituri relinquant? Occiduntur: quidni, cum aliquando ipsi sibi manus adferant? 3. Quare quaedam dura patiuntur? ut alios pati doceant; nati sunt in exemplar. Puta itaque deum dicere: ´quid habetis quod de me queri possitis, uos quibus recta placuerunt? Aliis bona falsa circumdedi et animos inanes uelut longo fallacique somnio lusi: auro illos et argento et ebore adornaui, intus boni nihil est. 4. Isti quos pro felicibus aspicis, si non qua occurrunt sed qua latent uideris, miseri sunt, sordidi turpes, ad similitudinem parietum suorum extrinsecus culti; non est ista solida et sincera felicitas: crusta est et quidem tenuis. Itaque dum illis licet stare et ad arbitrium suum ostendi, nitent et inponunt; cum aliquid incidit quod disturbet ac detegat, tunc apparet quantum altae ac uerae foeditatis alienus splendor absconderit. 5. Vobis dedi bona certa mansura, quanto magis uersauerit aliquis et undique inspexerit, meliora maioraque; permisi uobis metuenda contemnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus, bona uestra introrsus obuersa sunt. Sic mundus exteriora contempsit spectaculo sui laetus. Intus omne posui bonum; non egere felicitate felicitas uestra est. 6. "At multa incidunt tristia horrenda, dura toleratu." Quia non poteram uos istis subducere, animos uestros aduersus omnia armaui: ferte fortiter. Hoc est quo deum antecedatis: ille extra patientiam malorum est, uos supra patientiam. Contemnite paupertatem: nemo tam pauper uiuit quam natus est. Contemnite dolorem: aut soluetur aut soluet. Contemnite mortem: quae uos aut finit aut transfert. Contemnite fortunam: nullum illi telum quo feriret animum dedi. 7. Ante omnia caui ne quis uos teneret inuitos; patet exitus: si pugnare non uultis, licet fugere. Ideo ex omnibus rebus quas esse uobis necessarias uolui nihil feci facilius quam mori. Prono animam loco posui: ~trahitur~ adtendite modo et uidebitis quam breuis ad libertatem et quam expedita ducat uia. Non tam longas in exitu uobis quam intrantibus moras posui; alioqui magnum in uos regnum fortuna tenuisset, si homo tam tarde moreretur quam nascitur. 8. Omne tempus, omnis uos locus doceat quam facile sit renuntiare naturae et munus illi suum inpingere; inter ipsa altaria et sollemnes sacrificantium ritus, dum optatur uita, mortem condiscite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt uulnere et magnarum uirium animalia humanae manus ictus inpellit; tenui ferro commissura ceruicis abrumpitur, et cum articulus ille qui caput collumque committit incisus est, tanta illa moles corruit. 9. Non in alto latet spiritus nec utique ferro eruendus est; non sunt uulnere penitus inpresso scrutanda praecordia: in proximo mors est. Non certum ad hos ictus destinaui locum: quacumque uis peruium est. Ipsum illud quod uocatur mori, quo anima discedit a corpore, breuius est quam ut sentiri tanta uelocitas possit: siue fauces nodus elisit, siue spiramentum aqua praeclusit, siue in caput lapsos subiacentis soli duritia comminuit, siue haustus ignis cursum animae remeantis interscidit, quidquid est, properat. Ecquid erubescitis? quod tam cito fit timetis diu!´

Traduzione

Parte quarta

1. Le fortune piovono anche sulla plebe e le nature volgari; ma far passare sotto il giogo le disgrazie che terrorizzano i mortali è cosa di un uomo grande. Essere sempre fortunato e trascorrere la vita senza il morso del dolore significa ignorare l´altra faccia della natura. 2. Sei un uomo grande: ma come faccio a saperlo, se la fortuna non ti offre la possibilità di mostrare il tuo valore? Hai gareggiato alle Olimpiadi, ma senza concorrenti: hai la medaglia, non la vittoria; non mi rallegro come con un uomo forte, ma come con uno che ha ottenuto il consolato o la pretura: ti hanno fatto un onore. 3. Lo stesso posso dire all´uomo buono, se una circostanza difficile non gli ha dato un´occasione in cui mostrare la sua forza d´animo: "Ti reputo infelice, perché non sei stato mai infelice. Hai trascorso la vita senza avversari; nessuno saprà quel che potevi, neppure tu stesso". C´è bisogno di una prova per conoscersi; nessuno sa quel che può se non sperimentandosi. Perciò taluni si offrirono spontaneamente a mali che tardavano, e a una virtù prossima a eclissarsi cercarono un´occasione di mettersi in luce. 4. Lo ripeto, gli uomini grandi godono talora delle avversità, non meno che i soldati valorosi della guerra; ho udito il mirmillone Trionfo sotto Tiberio lamentarsi della rarità dei giochi: "Che bell´epoca" diceva "se ne è andata!". Il valore è avido di pericoli, pensa a dove vuol giungere e non a ciò che soffrirà, perché anche tali sofferenze sono una parte della sua gloria. Gli uomini d´anne si gloriano delle ferite, sono fieri di mostrare il sangue più felicemente versato;siano pur state identiche le azioni di quelli che tornano sani e salvi, attira di più gli sguardi chi ritorna ferito. 5. Dio, lo ripeto, pensa proprio al bene degli uomini, che vuole più onorati, ogni volta che gli offre la materia di un´azione animosa e coraggiosa, che ha bisogno di qualche difficoltà: il pilota lo vedrai nella tempesta, il soldato nella mischia. Come posso conoscere la tua forza d´animo di fronte alla povertà, se nuoti fra le ricchezze? Come posso conoscere la tua fermezza di fronte al disonore, al discredito, all´impopolarità, se invecchi tra gli applausi, se ti segue inalterabile il favore e la simpatia della gente? Come conosco la tua capacità di sopportare serenamente la perdita dei figli, se ti vedi intorno tutti quelli che ti sono nati? Ti ho ascoltato consolare gli altri; ma avrei visto chi sei solo se avessi consolato te stesso, se ti fossi inibito di soffrire. 6. Non abbiate paura, vi scongiuro, di cotesti patimenti che gli dei immortali usano come stimoli per i vostri cuori: la sventura è occasione di virtù. Sarebbe giusto chiamare infelice chi è snervato da un eccesso di prosperità, chi come in un mare immobile è prigioniero della bonaccia: qualunque cosa gli capiti, sarà una sorpresa. 7. La vita è più crudele con chi non ne ha fatto esperienza, il giogo pesa sulla nuca tenera: al pensiero di una ferita la recluta impallidisce, ma guarda arditamente il suo sangue il veterano che sa che spesso al sangue segue la vittoria. Così questi che dio apprezza, che ama, li indurisce, li vaglia, non li lascia in pace; ma quelli cui sembra indulgere, che sembra risparmiare, li riserva indifesi ai mali futuri. Non illudetevi, non ci sono eccezioni: anche all´uomo a lungo fortunato verrà la sua parte; chiunque sembra congedato è solo rimandato. 8. Perché dio manda a tutti i migliori o cattiva salute o lutti o altre avversità? Perché anche al campo alle azioni pericolose si comandano i più coraggiosi: il capo invia il fiore dei suoi ad assalire il nemico in imboscate notturne o a esplorare il cammino o a sloggiare una postazione. Nessuno di quelli che vanno dice: "Il generale mi ha reso un cattivo servizio", ma "mi ha dato una prova di stima". Dicano lo stesso tutti quelli cui si comanda di soffrire cose da far piangere i paurosi e i vili: "siamo apparsi a dio degni di saggiare la resistenza della natura umana al dolore".9. Fuggite le mollezze, fuggite una prosperità che vi snerva e svigorisce l´animo e, se non interviene qualcosa che gli ricordi la sorte umana, lo fa marcire come nel sopore di una continua ubriachezza. A chi i vetri hanno sempre protetto dalle correnti, a chi tiene i piedi caldi con impacchi sempre rinnovati, a chi regola la temperatura delle sale da pranzo con caloriferi inglobati nel pavimento o nelle pareti, un soffio d´aria potrà far male. 10. Tutti gli eccessi sono dannosi, ma il più pericoloso è quello della prosperità: va alla testa, fa vaneggiare, offusca la differenza tra il vero e il falso. Non sarebbe meglio sopportare una continua sfortuna con l´assistenza della virtù che crepare per beni senza fine e irúsura? E´ più dolce la morte per inedia, l´indigestione fa scoppiare. 11.E dunque questa la regola che seguono gli dei con gli uomini buoni come coi loro allievi i precettori, che esigono più fatica da chi dà più speranza. Credi forse che agli Spartani siano odiosi i loro figli, di cui mettono alla prova il carattere con pubbliche flagellazioni? I padri stessi li esortano a sopportare da forti i colpi, e gli chiedono di continuare, straziati e semivivi, a patire ferite su ferite. 12.Che meraviglia, se dio mette a dura prova gli spiriti generosi? Non è mai indolore la lezione della virtù. Ci fiagella e strazia la fortuna: sopportiamo. Non è crudeltà, è lotta: più spesso l´affronteremo e più forti saremo; la parte più solida del corpo è la più esercitata. Ci si deve offrire alla fortuna, perché sia lei a indurirci contro di lei: a poco a poco ci farà pari a sé, il continuo esporci ai pericoli ce li farà disprezzare. 13. Così i marinai hanno corpi induriti dalla vita di mare, i contadini mani logorate, il braccio dei soldati ha la forza di scagliare giavellotti, agili sono le membra dei corridori: in ognuno la parte più solida è quella che ha tenuto in esercizio. A non curarsi della sofferenza l´animo giunge a forza di soffrire; quale ne sia l´effetto in noi lo saprai, considerando quanto debbano alla fatica popoli privi di risorse e fortificati dal bisogno. 14. Esamina tutte le genti al di fuori della pace romana, i Germani e ogni tribù di nomadi intomo all´Istro: pesa su essi un inverno continuo, un cielo grigio, una terra sterile gli dà un nutrimento avaro; si riparano dalle intemperie con tetti di paglia o di fronde; slittano su stagni ghiacciati, cacciano bestie selvagge per cibo. 15. Ti sembrano infelici? Nessuna infelicità in un´abitudine divenuta natura; lentamente si fa piacere ciò che all´inizio era necessità. Non hanno dimore né sedi se non quelle imposte di giorno in giomo dalla stanchezza; cibo scadente e per giunta da procacciarsi con le mani, orribile clima, corpi non coperti: a te sembra una disgrazia, ed è la vita di tanti popoli. 16. E ti meravigli che gli uomini buoni siano tribolati perché si fortifichino? Saldo e forte è solo l´albero che subisce il frequente assalto del vento; è il continuo scuotimento a dargli più robustezza, .1 più tenaci radici: sono fragili le piante cresciute in una valle solatia. t dunque a vantaggio degli uon?úni buoni, perché siano senza paura, trovarsi spesso in situazioni paurose e tollerare pazientemente quelli che non sono mali se non per chi mal li sopporta.


Parte quinta

1.Aggiungi ora che è a vantaggio della collettività che tutti i migliori siano come soldati e in piena attività. Il fine di dio è quello del saggio, mostrare che le cose agognate o paventate dalla gente non sono beni né mali; ora sarà chiaro che sono beni, se dio non li dispensa che ai buoni, e mali, se li infligge solo ai malvagi. 2. La cecità sarà detestabile, se perderà gli occhi solo chi se lo merita: siano perciò privati della luce Appio e Metello. Le ricchezze non sono un bene: le abbia perciò anche il lenone Elio, perché gli uomini, dopo aver dedicato templi al denaro, lo vedano anche in un bordello. Dio non potrebbe svalutare l´oggetto dei desideri meglio che accordandolo ai peggiori, rifiutandolo ai migliori. 3. "Ma è ingiusto che l´uomo buono sia invalido o trafitto o incatenato, e i malvagi se ne vadano fisicamente integri e liberi di spassarsela". Ma che? Non è ingiusto che i veri uomini prendano le armi e passino le notti al campo e stiano a difesa del vallo con le ferite bendate, mentre se ne stanno al sicuro in città i froci e i professionisti del vizio? Ma che? Non è ingiusto che le più nobili vergini si alzino di notte a fare i sacrifici, e le insozzate godano di un profondissimo sonno? 4. La fatica chiama i migliori: il senato tiene spesso sedute di un giomo intero, nel tempo in cui tutti i più spregevoli o si divertono nel campo Marzio o se ne stanno nascosti in taveme o perdono tempo in qualche crocchio. Lo stesso accade in questo stato più grande: gli uomini buoni faticano, prodigano, si prodigano, e di buona voglia; non sono trascinati dalla fortuna, la seguono e l´affiancano; se avessero saputo, l´avrebbero preceduta. 5. Ricordo di avere udito anche queste energiche parole dell´intrepido Demetrio: "Una sola lagnanza, dei immortali, potrei farvi, di non avermi notificata in anticipo la vostra volontà: sarei venuto io per primo a quelle prove cui ora sono chiamato. Volete prendermi i figli? Li ho cresciuti per voi. Volete una parte del corpo? Prendetela: non è un grande indugio, presto ve lo lascerò tutto. Volete la vita? Perché dovrei ritardare la restituzione di quello che mi avete dato? Soddisferò volentieri ogni vostra richiesta. E allora? Avrei preferito offrire che consegnare. Che bisogno c´era di togliere? Potevate ricevere; ma nemmeno ora toglierete, perché nulla si strappa se non a chi fa resistenza".6. Niente mi costringe, niente subisco che non voglia, e a dio non servo ma acconsento, tanto più che so come tutto fluisce secondo una legge immutabile ed enunciata per l´eternità. 7. Sono i fati a condurci e quanto tempo resta a ciascuno lo ha programmato l´ora della nascita. Una causa dipende dall´altra, una lunga catena di eventi determina le vicende private e pubbliche: si deve sopportare tutto coraggiosamente perché tutte le cose non, come crediamo, avvengono, ma vengono. Una volta per tutte fu stabilito l´oggetto delle tue gioie, delle tue lacrime, e benché la vita degli individui sembri differenziarsi per una grande varietà, tutto si riduce a questo: effimeri riceviamo l´effimero. 8. A che dunque protestiamo? Di che ci lagniamo? Per questo siamo al mondo. La natura usi come vuole dei corpi che sono suoi: noi gioiosi e coraggiosi in ogni evenienza riflettiamo che nulla perisce di nostro. Cos´è proprio di un uomo buono? Offrirsi al fato. Il un grande conforto essere rapiti assieme all´universo; qualunque sia la forza che determina la nostra vita, la nostra morte, con la medesima necessità lega anche gli dei. Un flusso irrevocabile trasporta egualmente umanità e divinità: lui stesso, il fondatore e reggitore di ogni cosa, ha scritto sì i fati, ma li segue; ubbídisce sempre, ha comandato una volta per tutte. 9."Sì, ma perché dio è stato così ingiusto nella distribuzione del destino da assegnare agli uomini buoni povertà e colpi e morte prematura?" Non può l´artefice mutare la materia: così è stata condizionata. Vi sono cose inseparabili, indissolubili, indivisibili. Nature fiacche, destinate al sonno o a una veglia del tutto simile al sonno, sono tramate di elementi inerti: per formare un uomo degno di questo nome, ci vuole un destino più vigoroso. La sua vita non sarà in piano: bisogna che vada su e giù, sballottato dai fiutti e piloti la nave nella tempesta. Deve tener la rotta contro la fortuna; gli capiteranno molte vicende dure e difficili, che sarà lui a mitigare e appianare. Il fuoco mette alla prova l´oro, la sofferenza gli uomini forti. 10. Vedi a quale altezza deve salire la virtù: ti renderai conto che il suo andare non è senza rischi."Ripida all´inizio è la via, tanto che a fatica s´inerpicano i cavalli freschi al mattino; a metà altissima è nel cielo e molte volte io stesso mi spavento a guardare di lassù il mare e la terra, col cuore che batte di paura e sgomento; l´ultimo tratto è una china a strapiombo, che richiede mano ferma: allora perfino Teti, che mi accoglie in fondo alle onde, teme sempre ch´io possa a picco giù precipitare". 11. Udite queste parole il generoso giovane: "Mi garba" disse "di andare: salgo; il viaggio vale il rischio di cadere". Tenta e ritenta (il padre) di impaurime il forte cuore: "e per quanto tu segua la via giusta senza mai sbagliare, dovrai pure avventurarti tra le coma del Toro che hai di fronte, contro l´arciere di Emonia, tra le fauci violente del Leone". E lui per tutta risposta: "Aggioga i cavalli al cocchio che mi hai concesso: le parole con cui cerchi di dissuadermi mi spronano; ho voglia di star saldo là dove al Sole stesso batte il cuore". t di animo basso e pigro cercare il sicuro: la virtù va per le vette.


Parte sesta

1. "Sì, ma perché Dio permette che agli uomini buoni accada qualcosa di male?" Lui no, non lo permette. Ha allontanato da essi tutti i mali, delitti e infamie e cattivi pensieri e ambizioni smodate e la cieca passione e l´avidità anelante all´altrui; li protegge e tutela: o si esige da dio pure questo, che custodisca anche i bagagli degli uomini buoni? Sono loro a risparmiare a dio questa bega: non curano le cose esteriori. 2. Democrito gettò via le ricchezze, reputandole un peso per l´animo virtuoso: perché dunque ti meravigli, se dio permette che càpiti all´uomo buono quello che l´uomo buono talora vuole che gli càpiti? Perdono figli gli uomini buoni: perché no, se talvolta arrivano a ucciderli? Sono esiliati: perché no, se talvolta sono loro a lasciare la patria per non tomarvi più? Sono uccisi: perché no, se talvolta sono loro a suicidarsi? 3. Perché subiscono sofferenze? Per insegnare agli altri a soffrire: sono nati per servire da esempio. Immagina dunque che dio dica: "Che avete da rimproverarini, voi che avete fatto la scelta giusta? Ho circondato gli altri di falsi beni e ho illuso quelle anime vuote come con un lungo e ingannevole sogno: le ho omate d´oro d´argento di avorio, ma dentro non c´è nulla di buono. 4. Costoro che guardi come fortunati, se li vedi non dal lato che mostrano ma da quello che celano, sono miseri, squallidi, laidi, a somiglianza delle loro pareti belli solo di fuori; non è cotesta una felicità solida e genuina: è un intonaco e per giunta sottile. Finché possono star dritti e mostrarsi a loro grado, luccicano e gabbano; ma se capita qualcosa che li abbatta e scoperchi, allora appare che profonda e reale sozzura nascondesse quello splendore d´accatto 5.A voi ho dato beni sicuri e duraturi, e quanto più li rigiri ed esan?úni da ogni parte, tanto migliori e maggiori; a voi ho concesso il disprezzo dei timori e il disgusto dei piaceri; non brillate all´esterno, i vostri beni guardano all´interno. Così il cosmo è indifferente a ciò che sta al di fuori, pago di contemplare se stesso. Dentro ho posto ogni bene; non aver bisogno della felicità è la vostra felicità. 6. "Ma capitano molte vicende dolorose, orribili, dure a sopportarsi". Non potendo risparmiarvele, ho armato i vostri cuori contro tutto: sopportate da forti. In questo superate dio: lui è fuori della sofferenza, voi al di sopra. Non curatevi della povertà: nessuno vive cosi povero come è nato. Non curatevi del dolore: o si estinguerà o vi estinguerà. Non curatevi della morte: che è o una fine o un passaggio. Non curatevi della fortuna: non le ho dato nessun´arma in grado di colpire l´animo. 7.Prima di tutto ho provveduto che nessuno vi trattenesse contro voglia; la porta è aperta: se non volete lottare, è possibile fuggire. Perciò fra tutte le cose che ho voluto per voi inevitabili nulla ho reso più facile che morire. Ho posto la vita su un piano inclinato. Si protrae? Basta un po´ di attenzione per vedere come sia breve e agevole la via che conduce alla libertà. Ho posto meno ostacoli alla vostra uscita che al vostro ingresso: altrimenti la fortuna avrebbe avuto un grande dominio su voi, se l´uomo ci mettesse tanto a morire quanto a nascere. 8. Ogni momento, ogni luogo può insegnarvi come sia facile rompere con la natura e gettarle in faccia il suo dono; fra gli stessi altari e le solenni cerimonie sacrificali, mentre si auspica la vita, imparate la morte. Corpi pingui di tori crollano a un piccolo colpo e la mano di un uomo abbatte animali possenti; da una lama sottile è troncata l´articolazione della nuca e quando si recide la vertebra che congiunge il capo e il collo, quella mole così grande rovina. 9.Non si cela nel profondo il soffio vitale e non è certo necessario il ferro per estirparlo; non è necessaria una ferita profonda che metta a nudo i visceri: la morte è a portata di mano. Non ho fissato un luogo per tali colpi: per dove vuoi, c´è un passaggio. Quello stesso che si chiama morire, il distacco dell´anima dal corpo, è troppo breve perché tanta rapidità possa essere avvertita: sia che un nodo vi spezzi la gola, sia che l´acqua vi ostruisca i polmoni, sia che, buttandovi, la durezza del suolo vi sfracelli la testa, sia che il fuoco ingoiato vi interrompa il respiro, qualunque cosa sia, agisce in fretta. E non arrossite? Tanta paura per un evento così breve!"


Skuola.it © 2018 - Tutti i diritti riservati - P. IVA: 04592250650 - Cookie&Privacy policy - CONTATTACI
ULTIME RICERCHE EFFETTUATE